Flyttfirma i Stockholm

Att ta hjälp med flytten är idag för de flesta en självklarhet och det är nästan bara studenter och mindre hushåll som själva sköter sin flytt, ensamma eller tillsammans med vänner. Ändå är det många av de som anlitar en flyttfirma som upplever flytten som…