Med rätt släpvagn blir jobbet lättare

Med rätt släpvagn blir jobbet lättare

Att det är en stor frihet att ha körkort och bil kan nog de flesta bilägare skriva under på. Med släpvagn blir denna frihet ännu större. Många tror att släpvagnar bara är nödvändiga för de som använder dem i tjänst. Men frågar du en av…