En finfördelad blandning

När man tänker på en homogenisator associerar nog de flesta till mjölk. Mjölken vi köper är homogeniserad, och det betyder att grädden inte ligger i ett skikt ovanpå, utan att den är helt blandad med mjölken. Detta sker med en sorts finfördelning av gräddpartiklarna, så…