Öka avkastningen med bra skogsförvaltning

Äger man skog ska man se till att förvalta och sköta om den på bästa sätt. Men det går att sköta om skogen på olika sätt. Hur man ska göra beror på vad man vill med sin skog och vilka olika mål man har. Vill…