Öka avkastningen med bra skogsförvaltning

17 november 2020 Lily Hansen

Äger man skog ska man se till att förvalta och sköta om den på bästa sätt. Men det går att sköta om skogen på olika sätt. Hur man ska göra beror på vad man vill med sin skog och vilka olika mål man har. Vill man att träden ska växa sig stora och starka så att man sen kan avverka dem och producera virke? Eller ska skogen mer vara en upplevelse för jakt, friluftsliv och vacker natur? 

Förutsättningarna kan också se annorlunda ut beroende på om det exempelvis är lövskog, barrskog eller blandskog. Dock är det alltid bra att fundera över vad man vill med sin skog för att sedan kunna göra upp en skogsplan. Genom att sköta om sin skog och skapa bästa möjliga förutsättningar för olika träd kan man tjäna stora pengar på att avverka dem. Men en vacker och välskött skog med bra jaktmarker kan också öka värdet stort på en fastighet. 

 

 

Planen för skogen ska vara långsiktig och hållbar

När man vet vad man har för mål med sin skog är det bra att göra upp en skogsbruksplan.På så vis ska man lättare kunna nå de mål som man har satt upp. En skogsbruksplan ska vara långsiktig och hållbar. Samtidigt ska den ge en bra ekonomisk avkastning. Det kan vara bra att ta hjälp med detta och anlita ett företag som är specialiserade på skogsförvaltning. Vill man kan de också sköta om hela förvaltningen av skogen eller bara vissa delar. 

I planen ska det arbete som behöver göras i skogens olika delar finnas med. Samt datum och tidpunkt på när det ska göras. Det kan vara när och var det ska röjas och planteras. En skicklig skogsförvaltare vet när det kan vara mest lönsamt att utföra vissa arbetsuppgifter. Planen underlättar också upphandlingen av olika entreprenörer om man behöver hjälp i skogsarbetet. 

Fler nyheter