Varför ska man besiktiga sina träd?

Anledningen till att man planterar träd är många. Träd är vackra och skapar trivsel, men är också viktiga boplatser för insekter och fåglar. De har också praktiska egenskaper som att de skyddar huset mot isande vindar och gassande sol, vilket skapar ett bättre inomhusklimat och…