Varför ska man besiktiga sina träd?

30 november 2021 william eriksson

editorial

Anledningen till att man planterar träd är många. Träd är vackra och skapar trivsel, men är också viktiga boplatser för insekter och fåglar. De har också praktiska egenskaper som att de skyddar huset mot isande vindar och gassande sol, vilket skapar ett bättre inomhusklimat och hjälper till att hålla energikostnaderna nere. Med andra ord har de också ett ekonomiskt värde. Men inte bara energimässigt, utan också för att ett hus med vackra stora träd är mer attraktivt, och inbringar ett högre pris vid en eventuell försäljning än ett hus med små och dåligt skötta träd.

Det tar många år för ett träd att växa och bli riktigt stort och det är mycket som kan gå fel på vägen. För att säkerställa att träden mår bra kan man låta göra en trädbesiktning och göra upp en långsiktig plan över hur träden ska skötas. En trädbesiktning är också nödvändig om man misstänker att man har träd som inte mår bra och är sjuka. Felbeskurna träd kan drabbas av röta, vilket försvagar dem och gör att de lätt kan knäckas och falla över både hus och människor.

image

Så går en trädbesiktning till

En trädbesiktning ska utföras av en utbildad arborist. Vid själva besiktningen undersöks hela trädet, även rötterna. För att undersöka trädkronan klättrar arboristen ibland upp i trädet, men är det försvagat görs undersökningen i stället med hjälp av kikare. Det man letar efter vid en besiktning är tecken på sjukdom, röta, svamp, bakterier och annat som kan ställa till problem för trädet i framtiden.

Efter en trädbesiktning får man förslag på lämpliga åtgärder som man får ta ställning till i lugn och ro. Ibland kan det räcka med att behandla och beskära trädet på rätt sätt och tillföra näring. I andra fall kan rekommendationen bli att man helt sågar ner trädet och planterar ett nytt.

Fler nyheter