Faciliterande ledarskap för moderna företag

28 april 2021 jonas olsson

När det handlar om faciliterande ledarskap är det viktigt att en ledare är medveten om det språk den använder. Genom att ställa frågor istället för att ge svar bidrar man till tanken att lösningen finns att hitta i den grupp man har framför sig. Det är upp till deltagarna att finna svaren. Genom frågeställningar som utmanar och leder till reflektioner närmar man sig sakta de lösningar som behövs. 

I ett modernt företag är det viktigt att de som har mest att säga till om är medvetna om det här sättet att leda och skapa förändring i ett företag. På marknaden har det snabbt skapats behov av dessa lösningar, men även av utbildningar för att kunna ta till sig det nya sättet att arbeta. Ett modernt samhälle kräver moderna metoder. Det är viktigt att förstå att tron på sig själv och ens team kommer att visa vägen till bra beteenden och hållbara beslut. 

Ledarskap och utbildning

En ledares uppgift blir helt enkelt att leda och guida processen i en grupp, snarare än att diktera hur det ska gå till. I varje frågeställning finns det ett svar som deltagarna hittar inom gruppen och i sig själva. En ledare med den här sortens förmåga som efterfrågas leder gruppen in i processen och coachar dem som är aktivt delaktiga. De får verktyg för att kunna gå in till sig själva där de kan hitta kraft och kunskap som de tar med sig ut till gruppen. 

Att vara ledare och driva ett faciliterande ledarskap är ingen lätt sak. Det är mer av en ständig balansgång. Ena dagen kan ett beslut kännas rätt medan det andra dagen kan ha kommit andra fakta i dagen som gör att allt svänger. Det är viktigt att en ledare har full kännedom om situationen för att kunna leda på ett bra sätt. 

Fler nyheter