Gör din organisation bättre!

Alla vet vi att det är så oerhört mycket som behöver fungera och klaffa om vi ska få saker gjorda! Det fungerar inte, som utomstående och naiva ibland tror, att “bara”. Nej. Organisationer och företag består av individer i en kultur, och detta kommer alltid att påverka utfallet av åtgärder vi utför. Det bästa vi kan göra som ansvariga att ta detta till oss, först som sist, och anpassa åtgärder till detta faktum. Sedan står vi alla inför ett stort men inte oöverstigligt problem – men hur åstadkommer vi då förändring, förbättring och framåtskridande på bästa sätt?

 

Projekt för utveckling

Många av oss vänder sig till arbetsformen projekt, både när det exempelvis gäller att implementera nya arbetssätt eller skapa nya sektorer och affärsområden, och det är inte alls någon dum idé. För att medarbetare ska få tillfälle att faktiskt kunna avsätta tid och mentala resurser behöver utrymme ges. Inget gott kommer från tanken att personal både ska utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare samtidigt som de är projektdeltagare. För den som är seriös i sitt förbättringsarbete är det självklart att projektdeltagare måste ges tillfälle att vara just detta, på ett kreativt sätt, som gagnar alla.

 

 

Utbildning och extern hjälp

Det är viktigt att projekt inte är projekt bara för sakens skull. Att låta projektledare faktiskt få hjälp med professionella verktyg och strategier kommer att visa sig vara till gagn för alla i slutändan. Ett företag som arbetar med projektledarutbildning kommer att visa sig vara mycket värdefullt i längden. Att ge medarbetare gedigen utbildning hos någon som är proffs på projekt och har mycket lång erfarenhet av den sortens utbildningar borde nästan vara obligatoriskt.Slösa inte bort företagets pengar på halvhjärtade projekt utan se till att personalen får rätt kunskaper och träning från början. Det är inget annat än ren vinst för din organisation.