När får man ett invaliditetsintyg?

29 september 2021 jonas olsson

För det första, vad är ett intyg om invaliditet? Det är alltså ett intyg som din behandlande läkare skriver, som du sedan kan skicka till ditt försäkringsbolag för att kunna få ut ersättning för din förlorade arbetsinkomst. 

Ett sådant här typ av intyg kan man få utskrivet tidigast ett år efter att man har ådragit sig den specifika skadan. För att kunna se om skadan och problemen går över eller inte, så behöver man ge det hela lite tid. Ett invaliditetsintyg får man hjälp av sin läkare att sedan skicka in till sitt försäkringsbolag. 

Vanligtvis så är det ortopediska skador som gör att man kan behöva ett invaliditetsintyg. Det kan handla om frakturer på händer, ben eller armar. En ortoped är vanligtvis den som utför undersökningen för att se hur stor grad av funktionsnedsättning som finns kvar ett år efter skadan har uppstått. 

Läkaren utfärdar invaliditetsintyget

Man behöver inte tänka på att skicka iväg sitt invaliditetsintyg på egen hand, utan det gör oftast den vårdinrättning som man gjort undersökningen hos. De sänder det till försäkringsbolaget och sedan ska de bedöma hur mycket ersättning som ska betalas ut för de permanenta skadorna. 

Man kan till exempel vända sig till https://www.invaliditetsintyg.se/ för att få hjälp med sitt invaliditetsintyg. De har stor kunskap och kompetens nog för att kunna värdera hur ens arbetsförmåga ser ut. 

Det är olika hur mycket man får ut i ersättning och det kan bero på vad för typ av skada det är och var den sitter. Ofta handlar dessa skador om trafikolyckor eller arbetsplatsolyckor men det kan också vara andra typer av skador, så som fall och liknande. 

Har du skadat dig och fortfarande lider av dessa skador ett år efteråt? Gör en undersökning hos en läkare och få en bedömning på hur mycket du klarar av att arbeta. 

Fler nyheter